سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ستمکار را چنین سوگند دهید ، اگر بایدش سوگند دادن : که او از حول و قوت خدا بیزار است ، چه او اگر به دروغ چنین سوگندى خورد در کیفرش شتاب شود ، و اگر سوگند خورد به خدایى که جز او خدایى نیست در کیفرش تعجیل نبایست چه او خدا را یگانه دانست . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 95 آذر 11 , ساعت 6:32 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پرورش ماهی pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پرورش ماهی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله پرورش ماهی pdf

رشد ماهیها
جریان آب
اندازه بدن
سایر عوامل
استحصال تخم و بچه ماهی
آب
کارگاههای پرورش ماهی
دستورالعملهای عمومی در رویه پرورش ماهیان آبهای شیرین
ضد عفونی استخر
تخمریزی
مراحل لاروی
کنترل بیماری
ایجاد چرخه آکواریم، بدون نیاز به ماهی
تنظیم PH در آکواریم های آب شیرین
ماهی قزل آلا (یکی از بهترین نوع ماهی برای پرورش)
جنسیت و تولید مثل
رنگ بدن
اکوسیستم مناسب جهت پرورش ماهی
تغذیه ماهی
روشهای پرورش

 

رشد ماهیها

 رشد ماهیان و عواملی که روند رشد تحت تأثیر آنهاستبرای پرورش دهنده ماهی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند ، زیرا حداکثر رشد ماهی درحداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی اوست. 

ماهی جانوری خونسرد است وجهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف انرژی نیست ، بدین لحاظ ، یک ماهی نسبتبه یک جانور خونگرم ، از لحاظ تبدیل مواد غذایی به پروتئین بدن ، از کارآیی واستعداد بیشتری برخوردار است

تغذیه ماهیان انرژی مورد نیاز ماهی از غذا تأمینمیشود ، بهر حال این انرژی در اصل از خورشید تولید می شود . انرژی خورشید به وسیلهگیاهانی که برای ساختن کربوئیدرات ها، انرژی مصرف می نمایند، به غذا تبدیل می گردد. جانوران این گیاهان را خورده و انرژی ذخیره شده را جهت انجام فعالیت های خود مورداستفاده قرار می دهند ، بنابراین گیاهان بعنوان تولیدکنندگان اولیه مواد غذاییشناخته شده اند ، که این مواد به صور دیگر تبدیل می گردد و سپس در اختیار ماهیانقرار می گیرد. در زیر بطور فشرده نیازهای غذایی ماهیان مورد اشاره قرار میگیرد

ترکیبات معدنی ماهـیان از مـواد مـعدنی بیشماری استفاده می نمایند کهعناصر ذیل ضرورت بیشتری برای آنان دارد که عبارتند از : کلسیم ، فسفر ، سدیم ،مولیبدن ، کلر، منیزیم، آهن، سلینیوم، ید، منگنز، مس، کبالت و روی که عوامل یاد شدهاز طریق محصولات جنبی کشتارگاهها همچون پودر ماهی در اختیار ماهیان قرار میگیرد.
ترکیبات آلی که خود شامل مواد زیر هستند: پروتئین ها پروتئین هاترکیبات آلی پیچیده ای هستند که از واحدهای اسید آمینه ساخته شده اند و از طریقاسیدهای دیواره روده به داخل خون جذب و یا جهت تولید انرژی می سوزند. منابع گیاهی وغالباً حیوانی در تأمین پروتئین مصرفی ، در جیره غذایی مصرفی ، تغذیه مصنوعی پرورشدهندگان گنجانده می شود. چربیهااین مواد از واحدهای اصلی به نام اسیدهای چربتشکیل می شوند . اطلاعات در مورد جزئیات نیاز ماهی به چربی در دست نیست، لذا درغذاهای ویژه مصنوعی اهمیتشان در درجه دوم قرار دارد. ئیدرات های کربن این موادشامل گروه وسیعی از مواد شامل قندها، نشاسته ها و سلولز هستند، ساده ترین ئیدراتهای کربن، قندها و پیچیده ترین آنها پلی ساکاریدها است . این مواد غالباً در تغذیهمصنوعی ماهیانی به کار می رود که از طریق آنزیم آمیلاز، قادر به بهره وری ازمحصولات گیاهی هستند. ویتامینها : برای سلامت ماهی ضروری و شامل دو دسته اند

1)محلول در آب که شامل موارد زیر هستند:

الف) تیامین که در غلات و حبوبات وسبزیجات و خمیرترش (Yeast) و بافت حیوانی یافت می شود و کمبود آن باعث کمی رشد وتشنج ها است.

ب) پیریدوکسین، که در خمیر ترش، غلات وحبوبات موجود است و کمبود آنکم خونی ماهی را به دنبال دارد.

ج) اسید اسکوربیک که در سبزیجات و بافت حیوانیموجود و کمبود آن باعث خونریزی بافتها می شود.

2)محلـول در چربی که خود شامـل ویتامین های A-D- KوE میباشد: 

 الف) ویتامین A در روغن ماهی موجود و از طریق گنجاندن پودر ماهی در جیره غذایی تأمین می شود. ب)ویتامینD  از طریـق تأثیر نور ماوراء بنفـش در پوست ماهی ساخته می شود و کمبود آناختلال در فرآیند استخوان سازی را باعث می شود

ج) ویتامین E و K در بافت گیاهی وسبزیجات موجود و کمبود آنان باعث کم خونی و اختلال در انعقاد خون می گردد

عوامل زیر نیز در رشد ماهیان آب شیرین ازاهمیت برخوردارند:

 چه در آب شیرین و چه شورماهی بدلیل خونسرد بودن ، میزان فعالیت بدنش با افزایش حرارت بسرعت زیاد می شود،لذا هرچه درجه حرارت بیشتر، انرژی بیشتری مورد نیاز ماهی است . بطور معمول در نقاطگرمسیر نسبت به نقاط سردسیر رشد ماهیان آب شیرین بیشتر است.

جریان آب

ماهیان آب شیرین در صورتیکه در آبی با جریانیسریع نگهداری شوند، نسبت به موقعیکه در یک استخر بسر می برند، مجبور هستند که برایشنا کردن و موضعگیری در مقابل جریان آب ، انرژی بیشتری مصرف نمایند.

اندازه بدن

 میزان سوخت و ساز یک ماهی کوچک بالاتر از میزان مزبور در یک ماهی بزرگاست . بنابراین در عرصه تکثیر و پرورش آبزیان، عملاً معلوم شده که ماهی کوچک ،برحسب واحد وزن بدن به غذای بیشتر نیاز دارد

سایر عوامل

 افزایش مستمر و ممتد فعالیت بدنی یا سوخت و ساز ، نیاز بهانـــرژی یک ماهی را ترقی می­دهد. اینگونه افزایش عمدتاً نتیجه عواملی هستند که بهعوامل فشار مشهورند که شامل ازدحام ، سطوح پائین اکسیژن ، آلودگی ، میزانهای آمونیاک ، همگی عوامل فشار موجود در عرصه تکثیر و پرورش محسوبمی­گردند که میزان نیاز به انرژی را افزایش داده و قادرند بطور نامطلوبی بر میزانرشد تأثیر بگذارند.

استحصال تخم و بچه ماهی

 در صنعت تکثیر و پرورش آبزیان ، واژه تخم یا بچهماهی به مراحل جوانی حیوان مورد استفاده جهت ماهیدار نمودن استخرهای پرورش ماهیاطلاق می­گردد. تهیه و تأمین بچه ماهی در زمینه پرورش ماهیان تحت تأثیر وجوداختلافی مهم بین رفتار تخم ریزی گونه های مختلف ماهیان قرار دارد. به عبارت دیگربرخی از انواع ماهیان آب شیرین از روی میل در استخرهای پرورش ماهی تخم­ریزی می­کنندو تأمین تخم به راحتی صورت می­گیرد و برخی در کارگاه تخم ریزی می­کنند

بهترین نوع ماهی شناخته شده که به سهولت در استخر تخم­ریزی می­نمایند ،ماهی تیلاپیا است. نوع دیگری از سیستم تکثیر ماهیانی که در آب شیرین استخرها به حدبلوغ و تخم­ریزی و بهره­برداری می­رسد ماهی قزل­آلا است. البته وجه تمایز آن باماهیان دیگر آب شیرین ، در استفاده از استخرهای بتونی بوده که ویژه اینگونه ماهیاناست. در صورت عدم استفاده از این گونه استخرها لازم است در شرایط حوضچه تخم­ریزیماهیان قزل­آلای مولد از استخر برداشته و با استفاده از دست ، از طریق وارد آوردنفشار بر روی بدن ماهی تخم کشی صورت و سپس تخمهای بارور شده را به خارج از حوضچه(استخرهای غیربتونی ) هدایت کرد

آب

منـشاء آب شـیرین جـهت پرورش ماهیان، بارندگی است که با توجهبه موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی محل تغییر می­کند. چشمه­ها و چاهها در اثر نفوذآب باران در زمین بوجود آمده­اند که جهت پرورش و تکثیر ماهیان مورد بهره­برداریقرار می­گیرند. گاهی نیز از هرز آبهای جمع شده در زمینهای شیب­دار با منشاء باراندر تکثیر و پرورش استفاده می­گردد. مردابها، دریاچه­ها و رودخانه­ها منابع ذخیرههرز آبها هستند. 

برای یک استخر پرورش ماهی ، نیازمند یک مقدار آب اولیه جهتآبگیری متناسب با حجم مورد نیاز استخر هستیم. مقدار آب مورد نیاز برای پرورش ماهیدر آبهای شیرین از مجموع عوامل زیر تعیین می­گردد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 آذر 11 , ساعت 6:32 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Study of CO2 Injection for EOR (Enhanced Oil Recovery) pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Study of CO2 Injection for EOR (Enhanced Oil Recovery) pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Study of CO2 Injection for EOR (Enhanced Oil Recovery) pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Study of CO2 Injection for EOR (Enhanced Oil Recovery) pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: 14

چکیده:

CO2 capture and storage has the potential for significantly reducing the amount of CO2 released into the atmosphere. CO2 can be injected into mature oil reservoirs for EOR (Enhanced Oil Recovery) projects, to help recover bypassed oil. The processes are complex and simulation modeling is essential, to help understand and plan largescale CO2 injection projects. This is a challenging subject, of increasing importanceto oil companies and environmentalists throughout the world. For this paper, we will build physically realistic numerical models and investigate the mechanisms which influence oil recovery and CO2 storage capability. The study will include sensitivity to parameters such as reservoir permeability, temperature and fluid. In addition to pure CO2 injection, the paper will consider options for including CO2 in a solvent mixture with other gases such as methane, and WAG injection schemes (Water Alternating Gas).

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 آذر 11 , ساعت 6:31 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر خشکسالی در افزایش و کاهش افات و بیماریهای گیاهی و راههای جلوگیری آن pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر خشکسالی در افزایش و کاهش افات و بیماریهای گیاهی و راههای جلوگیری آن pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر خشکسالی در افزایش و کاهش افات و بیماریهای گیاهی و راههای جلوگیری آن pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر خشکسالی در افزایش و کاهش افات و بیماریهای گیاهی و راههای جلوگیری آن pdf :

سال انتشار: 1379

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

آب یکی از عوامل پر نیاز و اساسی در رشد گیاهان و سایر موجودات زنده از جمله حشرات: قارچها، و علف های هرز می باشد، نقش آب در رشد گیاهان و تامین مواد غذایی آنها بسیار با اهمیت ااست و کمبود آب و خشکسالی، موجب پژمردگی و ضعف گیاهان و افزایش بعضی آفات و بیماریهای گیاهی می گردد گرچه آب زیاد و رطوبت هوا باعث افزایش بعضی آفات و عمدتا وبعضی بیماریهای گیاهی از جمله زنگ ها (Rust) سیاهک ها (Smut) و حتی پاخوره گندم (Ophiobulw graminis) و لکه چشمی (Eye spot)گندم و جو می گردد و لی خشکسالی نیز در افزایش بعضی آفات علف هرز و بیماریهای حتی گونه های (Fusarium) موثر می باشد. در شرایط کمبود آب که خسارت بیماریها از جمله علف های هرز بیشتر است روش های مختلفی در استفاده از آبیاری و سیستم زراعت و حتی استفاده از سموم برای کنترل بیماریها توصیه می گردد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 آذر 11 , ساعت 6:31 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله RESTORATION OF AN OTTOMAN BATH IN GREECE pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله RESTORATION OF AN OTTOMAN BATH IN GREECE pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله RESTORATION OF AN OTTOMAN BATH IN GREECE pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله RESTORATION OF AN OTTOMAN BATH IN GREECE pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

چکیده:

The methodology applied to the restoration of the Ottoman Bath (hamam) in the city of Ioannina, Greece is presented. The monument, dating back to the beginning of 17th century, is typical example of Ottoman architecture. At present it is in ruined condition. The restoration study, based on thorough investigation of the structural system and the material properties, includes static and dynamic analyses using FEM. Dynamic analysis takes into account not only the national provisions for earthquake design but also selected actual earthquake records. The study consists of two stages. In the first, the monument at its original state is analysed, in order to evaluate the damages. In the second numerous analyses are performed, gradually increasing the degree of intervention, to determine the best proposal (minimum intervention) for restoration. The results point out the structure’s vulnerable areas and give accurate account of actual damages. Moreover, the dynamic analysis using selected records of major Greek earthquakes sheds light to the behavior of a complex monument structure under seismic loads. Overall, the methodology used could function as blueprint for interventions in similar monuments.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 آذر 11 , ساعت 6:31 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبیه سازی سه بعدی و بهبود رسانایی خروجی در ترانزیستورهای سیلیکون روی عایق (SOI) با اتصال بدنه لوزی شکل و طول کانال 45 نانومتر pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبیه سازی سه بعدی و بهبود رسانایی خروجی در ترانزیستورهای سیلیکون روی عایق (SOI) با اتصال بدنه لوزی شکل و طول کانال 45 نانومتر pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شبیه سازی سه بعدی و بهبود رسانایی خروجی در ترانزیستورهای سیلیکون روی عایق (SOI) با اتصال بدنه لوزی شکل و طول کانال 45 نانومتر pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبیه سازی سه بعدی و بهبود رسانایی خروجی در ترانزیستورهای سیلیکون روی عایق (SOI) با اتصال بدنه لوزی شکل و طول کانال 45 نانومتر pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

این مقاله برای اولین بار بهبود رسانایی خروجی ترانزیستورهای Partially Depleted SOI MOSFET با مقیاس 45 نانوماتر با استفاده از اتصال بدنه لوزی شکل را بیان می کند. نتایج شبیه سازی سه بعدی برای ماسفت های اتصال بدنه به سورس با اتصال بدنه لوزی شکل و اتصال بدنه مرسوم بیان گردیده است. ترانزیستور دارای اتصال بدنه مرسوم شامل یک ناحیه مستطیل شکل دارای کاشت ناخالصی از نوع +p در سورس ترانزیستور از نوع N می باشد. در ترانزیستور با اتصال بدنه لوزی شکل، دو ناحیه با کاشت یونی +p به شکل لوزی استفاده شده است. شبیه سازی ها نشان می دهد که در ترانزیستور اتصال بدنه لوزی شکل، اثرات بدنه شناور خنثی شده است در حالیکه جریان درین (Ids) در ناحیه خطی کار ترانزیستور افزایش پیدا کرده است. بعلاوه، شبیه سازی سه بعدی سیگنال کوچک ترانزیستور، بیانگر کاهش رسانایی خروجی (gds) در ترانزیستورهای با بدنه لوزی شکل به میزان 24% می باشد. فرکانس گذار رسانایی خروجی مربوط به مقاومت بدنه در ترانزیستور با اتصال بدنه لوزی شکل به 2/5 برابر مقدار آن در ترانزیستور با اتصال بدنه مرسوم افزایش پیدا کرده است. این افزایش، امکان استفاده از ماسفت ها با اتصال بدنه لوزی شکل در فرکانس های بالاتر با بهره ذاتی بیشتر را فراهم می کند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ