سفارش تبلیغ
صبا
دانشمند می تواند هنگامی که از چیزی که نمی داند پرسیده شود، بگوید : «خدا داناتر است» و برای غیر دانشمند این حقّ نیست . [امام صادق علیه السلام]
 
پنج شنبه 95 مهر 29 , ساعت 6:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل ریاضی شبیه سازی جریان غیر ماندگار در شبکه های آبیاری با وجود شرایط مرزی داخلی(مطالعه موردی شبکه دربند کرمانشاه) pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل ریاضی شبیه سازی جریان غیر ماندگار در شبکه های آبیاری با وجود شرایط مرزی داخلی(مطالعه موردی شبکه دربند کرمانشاه) pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدل ریاضی شبیه سازی جریان غیر ماندگار در شبکه های آبیاری با وجود شرایط مرزی داخلی(مطالعه موردی شبکه دربند کرمانشاه) pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل ریاضی شبیه سازی جریان غیر ماندگار در شبکه های آبیاری با وجود شرایط مرزی داخلی(مطالعه موردی شبکه دربند کرمانشاه) pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
ساحره گلزاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرما

چکیده:

ایجاد جریان غیر ماندگار در شبکه های آبیاری به دلیل تغییرات ناگهانی جریان ورودی به سیستم و یا باز و بسته نمودن دریچه های آبگیری امری اجتناب ناپذیر است. وجود جریانهای غیر ماندگار بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری را با مشکل مواجه می سازند. یکی از اساسی ترین موضوعات برای ارتقاء بهره وری آب تعیین روش های بهره برداری بهینه در شبکه های آبیاری می باشد که این امر بدون شناخت دقیق اثرات جریان های غیر ماندگار در شبکه امکان پذیر نمی باشد. از این رو در این مقاله مدلی کامپیوتری تهیه شده است که در آن جریان غیر ماندگار را در یک شبکه آبیاری شبیه سازی می کند. در مدل مذکور معادلات جریان غیر ماندگار در حالت کلی ( معادلات سنت- ونانت) با روش تفاضل های محدود منفصل شده اند. رقوم جریان در محل انشعاب کانال فرعی از اصلی با استفاده از روش خط تاثیر و بصورت کاملا ضمنی در هر گام زمانی تعیین می گردد. در شرایط وجود سازه کنترل دبی در ابتدای کانال فرعی، رابطه دبی- اشل سازه آبگیر در معادلات محاسبه رقوم سطح آب در محل انشعاب وارد می شوند. با دو مثال موردی مدل مذکور مورد صحت سنجی دقیق قرار گرفت و نشان داده شده که می تواند موج مثبت بالا روند در اثر بسته شدن ناگهانی دریچه و همچنین جریان متغیر تدریجی در یک شبکه حلقه ای پیچیده را بخوبی شبیه سازی نماید. پس از صحت سنجی مدل کانال انتقال شبکه دربند کرمانشاه به طول 14 کیلومتر با 5 کانال درجه دو منشعب شده از آن بصورت یکپارچه شبیه سازی گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد در اثر کاهش 25 درصدی دبی کانال انتقال از 17/71 به 13/28 مترمکعب بر ثانیه) بصورت ناگهانی دبی آبگیری کانال های فرعی درجه دو بین 18/68 تا 26/15 درصدتغییر می نمایند. علاوه بر این در محل آبگیر کانال درجه دو SC5 حداکثر 4/42 ساعت شرایط جریان غیر ماندگار باقی می ماند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 مهر 29 , ساعت 6:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از پلیمر فرا جاذب آبPR 3005 A جهت موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از پلیمر فرا جاذب آبPR 3005 A جهت موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله استفاده از پلیمر فرا جاذب آبPR 3005 A جهت موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از پلیمر فرا جاذب آبPR 3005 A جهت موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک pdf :

چکیده
پلیمرهای فرا جاذب آب (Water Superabsorbent) می توانند مقادیر زیادی آب یا محلول آبی را جذب نموده و متورم شوند. این مخازن ذخیره ای کوچک وقتی که در داخل خاک قرار می گیرند، آب حاصل از آبیاری و بارندگی را به خود جذب نموده و از فرو نشت آن جلوگیری می نماید. پس از عمل جذب و در اثر خشک شدن محیط آب داخل پلیمر به تدریج تخلیه می گردد و بدین ترتیب خاک به

مدت طولانی و بدون نیاز به آبیاری مجدد مرطوب می ماند. بررسی خواص پلیمرهای فرا جاذب آب در شرایط مشابه درون خاک مطمئن ترین روش برای درک و پیش بینی رفتار آنها در سیستمهای واقعی آب، خاک و گیاه می باشد.
یکی از این پلیمرهای فرا جاذب آب ماده مصنوعی PR3005A (بلور آب) می باشد که می توان از آن به منظور بهبود شرایط فیزیکی خاک استفاده نمود. در مرحله اول این تحقیق ابتدا منحنی رطوبتی پلیمر و همچنین میزان تورم آن در مجاورت آب آبیاری و عصاره اشباع خاکهای مورد نظر بدست آمد. در بخش دوم پارامترهای ظرفیت نگهداری آب در خاک، تخلخل و ضریب آبگذری در دو نوع خاک با بافتهای لوم و لوم شنی مورد مطالعه قرار گرفت و در مرحله پایانی تغییرات رطوبت خاک با زمان و تاثیر پلیمر فرا جاذب آب بر روی خاکهای مورد آزمون ارزیابی گردید.
نتایج نشان داد که ماده مورد نظر در این تحقیق می تواند میزان نگهداری رطوبت در خاکهای سبک را افزایش داده و همچنین مشکل نفوذ پذیری خاکهای سنگین را مرتفع نماید و به طور کلی با بهبود شرایط فیزیکی خاک مانع از تنشهای رطوبتی و نهایتا باعث موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک گردد. از سوی دیگر، قیمت بالای این مواد مصرف انها را در کشت گیاهان زراعی از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه نموده و تنها می تواند برای مصرف در کنار درختان در مناطق کم آب که آبیاری آنها هزینه سنگینی را در بر دارد و یا همراه با گیاهان گرانقیمت گلخانه ای مورد توصیه قرار گیرد.

مقدمه
آب عنصری حیاتی است که کمبود آن در مناطق خشک و نیمه خشک گسترش کشت در اراضی مستعد را با محدودیت مواجه می سازد. طبق آمار موجود بیش از 95 درصد از آبی که در کشور مصرف می شود در بخش کشاورزی مورد استفاده قرارمی گیرد در نتیجه بیشترین حجم تلفات آب نیز در این بخش رخ می دهد )بی نام، 1382).

محدودیت منابع آب کشور ضرورت صرفه جویی در مصرف آب را روشن می سازد. اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری تکنیکهای پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک از جمله اقدامات موثر برای افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه بهبود بهره برداری از منابع محدود آب کشور می باشد. دستیابی به اهداف فوق الذکر (حفظ ذخیره رطوبتی، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و … ) با انجام اقداماتی نظیر استفاده از کود سبز و آلی، مالچ گیاهی و مصنوعی، ایجاد پوشش گیاهی و یا استفاده از مواد اصلاح کننده نظیر تورب، پرلیت و پلیمرها میسر می باشد.

با توجه به اینکه خاکهای سبک توانایی ذخیره و نگهداری رطوبت کمی را دارند و خاکهای سنگین میزان رطوبت بالایی را در خود نگهداری می کنند اما مقدار رطوبت قابل استفاده گیاه در حد فاصل بین ظرفیت زراعی (F.C)نقطه پژمردگی دائم (P.W.P) نسبتا کم می باشد، با افزودن این ماده به خاک علاوه بر اینکه ظرفیت نگهداری خاک افزایش می یابد نفوذ پذیری آب نیز در خاکهای سنگین اصلاح شده و از میزان تبخیر آب در خاک کاسته می شود و در نهایت کارایی مصرف آب آبیاری افزایش یافته و در مصرف آب صرفه جویی می گردد.

با توجه به تولید و عرضه مواد جاذب رطوبت به عنوان اصلاح کننده خاک و اینکه این مواد می توانند موجب جذب رطوبت ناشی از بارشهای ناچیز در مناطق خشک و نگهداشت آنها در خاک شده و از این طریق مانع از تنشهای رطوبتی و عدم موفقیت برنامه های آبیاری در اینگونه مناطق شوند لازم است پژوهشهایی از جنبه های مختلف شامل مقدار مواد افزوده، روش استفاده، میزان موفقیت و شدت تاثیر و پیامدهای مثبت و منفی ناشی از استفاده مواد جاذب رطوبت به عمل آید.

بدیهی است به دستیابی به موارد ذکر شده افزون بر امکان استفاده بهینه از آبهای موجود و افزایش درصد موفقیت برنامه های آبیاری و بهبود شرایط زیست محیطی می توان گام اساسی در کاهش هزینه های آبیاری افزایش تولید برداشت. استفاده از مواد جاذب رطوبت به عنوان مواد افزوده به خاک در ایران دارای سابقه چندانی نمی باشد.

از بین پژوهش های انجام شده به صورت آزمایشگاهی تا قبل از این تحقیق، منسجم ترین آنها پروژه تحقیقاتی انجام شده در گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران است. کریمی در پایان نامه خود بر روی تخلخل، ظرفیت نگهداری رطوبت ، آبگذری و همچنین تأثیر آن در رشد و نمو نباتات سویا و آفتابگردان کار کرده و به این نتیجه رسیده است که افزودن ماده اصلاحی ایگیتا به خاک باعث بهبود شرایط فیزیکی خاک می گردد و به طور غیر مستقیم در رشد و نمو گیاهان موثر می باشد (کریمی، 1372). در پژوهشی دیگر که در دانشکده شیمی دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفت، در بخشی از تحقیق رفتار تورمی پلیمرPR 3005 A به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب که یونهای موجود در خاکهای نمونه شناسایی و اثرات آنها بعلاوه اثر PH و شوری خاک بر درجه تورم پلیمر بررسی گردید (نادری، 1375).

تنها پروژه تحقیقاتی که استفاده از پلیمر فرا جاذب آب را به طور صحرایی و با کاربرد گیاه مورد استفاده قرار داده است، توسط کیخایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفت. محقق در کار خود با استفاده از ماده مصنوعی PR 3005 A شرایط فیزیکی خاک را بهبود بخشیده و اثر این ماده را بر خصوصیات رشد و نمو گیاه دارویی کتان روغنی بررسی نموده است،

همچنین با ایجاد تنش آبی و بررسی نتایج، استفاده از آن راجهت صرفه جویی آب و بالا بردن بازده مصرف توصیه نموده و در پایان نتیجه گیری کرده است که کاربرد مقادیر توصیه شده از پلیمر فرا جاذب آب می تواند تا حد زیادی مشکل نگهداری رطوبت خاکهای سبک را مرتفع نماید (کیخایی، 1380).
استفاده از مواد فرا جاذب آب در دیگر کشورهای جهان از جمله آلمان، آمریکا و استرالیا دارای دیرینه زیاد است. سابقه تحقیق در این مورد به سالهای 1960 باز می گردد. با توجه به اینکه این مواد فرا جاذب آب بر اساس شرایط اقلیمی کشورهای سازنده ساخته می شوند و به بازارهای ایران نیز را پیدا نموده اند لازم است که پژوهشهایی بر روی این مواد در داخل کشور انجام پذیرد (بی نام، 1377).

پلیمر مورد بررسی در این تحقیق به صورت پودر سفید است و اندازه آن از سه میلیمتر تا چند میکرون می باشد و این اندازه بستگی به درجه پلیمر دارد ( نوع A، B و C) و در صورت تماس با آب هیدراته گشته و به صورت یک ژله نگهدارنده آب در می آید. با این حال تمامی ذرات به صورت مجزا باقی مانده و می توانند تا چند صد برابر وزن خود آب را در خود ذخیره نمایند. آب جذب شده توسط پلیمر می تواند به وسیله عمل تبخیر و یا توسط ریشه های گیاه جذب و به حرکت در آید. ذرات پلیمر در طی عمل آبدهی به حالت اول خود بر می گردند و عملیات آبدهی و آبگیری می تواند مرتبا تکرار شود سازنده این مواد، مدت دوام آن را 5 سال ذکر نموده است .(Anonymous, 1994)

در این تحقیق سعی بر آن شد که با افزودن مقادیر پلیمر فرا جاذب آب به خاکهایی که هر کدام به نحوی دارای مشکلاتی از نظر زراعی می باشند مسایل مربوط به آنها را تعدیل نموده و در نهایت نتیجه شود که کاربرد این ماده تا چه اندازه در بهبود شرایط فیزیکی خاک موثر است.

مواد و روشهای مورد استفاده
در این مطالعه از دو نوع خاک که به ترتیب دارای بافت لومی و لوم شنی می باشند (در صورت تمایل به آشنایی با چگونگی تعیین بافت و تجزیه مکانیکی کامل خاکها به مرجع شماره 5 مراجعه نمایید).
نمونه هایی از عمق 20 – 0 سانتیمتری تهیه کرده و برای اجرای آزمایشات مورد نظر به آزمایشگاه موسسه تحقیقات خاک و آب تهران منتقل نمودیم، نمونه های خاک را بعد از خشک کردن در هوای آزاد و کوبیدن، از الک دو میلیمتری عبور داده و سپس آزمایش طی سه مرحله زیر انجام گردید.

مرحله اول آزمایش
در این مرحله از تحقیق، تاثیر میزان مصرف ماده فرا جاذب آب ( 0/0، 05/0، 1/0، 2/0 و 3/0 درصد وزنی) بر روی انواع تخلخل، ظرفیت نگهداری رطوبت و ضریب آبگذری خاکهای مورد آزمون تحت بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات این ماده بر روی خصوصیات فیزیکی فوق الذکر آزمایش در طرح آماری فاکتوریل 5 2 در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و جمعاً در 30 گلدان انجام گردید. برای مقایسه میانگین تیمارها از روش آماری دانکن و برای بررسی اثرات اصلی و متقابل خاک و پلیمر از روش آماری اسپلیت پلات استفاده گردید.
در این تحقیق از گلدانهای پلاستیکی به رنگ تیره با ق

طر دهانه 24 و قطر کف 18 سانتیمتر استفاده گردید. ابتدا در کف هر گلدان تعدادی منفذ ایجاد کرده و سپس به ارتفاع 2 سانتیمتر شن درشت (با قطر 2 تا 5 میلیمتر) به منظور زهکشی و جلوگیری از خروج خاک در کف هر گلدان ریخته شد و سطح آن صاف گردید. سپس 1/6 کیلوگرم خاک با مقادیر مختلف ماده فرا جاذب آب به نسبتهای 0/0، 05/0، 1/0، 2/0 و 3/0درصد وزنی به خوبی مخلوط و در گلدان ریخته شد. در شروع آزمایش گلدانها تا حد ظرفیت زراعی آبیاری شدند. سپس هر هفت روز یکبار گلدانها را وزن کرده و با محاسبه میزان آب تبخیر شده مجددا گلدانها تا به حد ظرفیت زراعی آبیاری شدند. این روش تا 2 ماه ادامه یافت و در آخرین نوبت آبیاری، رطوبت گلدانها به حد ظرفیت زراعی رسانده شد. سپس گلدانها به آزمایشگاه منتقل شده و تخلخل، ظرفیت نگهداری رطوبت و ضریبآبگذری آنها اندازه گیری گردید.

 

مرحله دوم آزمایش
به منظور بررسی تغییرات رطوبت خاک با زمان و تاثیر ماده جاذب رطوبت بر روی خاکهای مورد آزمون از گلدانهای پلاستیکی استوانه ای شکل به رنگ تیره با قطر دهانه 10 سانتیمتر استفاده گردید .تعداد 10 عدد گلدان را (طبق روش مرحله اول) آماده کرده و 5 عدد از آنها به بافت لومی و 5 عدد باقیمانده به خاک دارای بافت لوم شنی اختصاص یافت . سپس مقدار 5/1 کیلوگرم خاک را با مقادیر مختلف ماده فرا جاذب آب به نسبتهای 0/0، 05/0، 1/0، 2/0 و 3/0 درصد

وزنی به خوبی مخلوط و در گلدان ریخته شد.
ابتدا گلدانها را تا حد اشباع آبیاری نموده به طوری که آب اضافی از ته گلدان زهکشی گردید. سپس روزانه در ساعات مشخص گلدانها را با ترازوی دقیق توزین کرده و نتایج ثبت شد. این کار تا آنجا ادامه یافت که بین قرائتها تفاوت محسوسی مشاهده نگردید . با توجه به مشخص بودن وزن خالص خاک، گلدان، میزان پلیمر مصرفی و فیلتر بکار برده شده، درصد وزنی رطوبت را بدست آورده و منحنی تغییرات رطوبت با زمان رسم گردید.

 

مرحله سوم آزمایش
برای مقایسه قابلیت جذب آب پلیمر در برابر آب مقطر، آب شهری (آب تهران)، آب آبیاری و عصاره خاک، پلیمر را با وزنهای گوناگون (01/0 تا 05/0 گرم) در 150 میلی لیتر از محلولهای مذکور به مدت دو روز قرار داده و مجددا ژلهای متورم شده توزین گردیدند. سپس با استفاده از نسبت بین وزن اولیه پلیمر قبل از تورم به وزن پلیمر متورم شده درجه تورم پلیمر محاسبه گردید (گنجی خرم دل، 1378).

نتایج و پیشنهادات
نتایج حاصل از این تحقیق را می توان بر حسب مراحل آزمایش در چند بخش به شرح ذیل جمع بندی نمود.
1- پلیمر مورد بررسی در نگهداری رطوبت در خاک نقش مهمی دارد، زیرا زمانی که به خاک اضافه می شود تغییراتی را در توزیع سه فاز جامد، مایع و گاز خاک ایجاد می کند. بنحوی که پس از اضافه شدن آب به خاک درصد بخش گازی کاهش و درصد بخش مایع افزایش می یابد.

2- پلیمر فرا جاذب آب باعث تغییراتی در میزان و انواع تخلخل خاکها می گردد، به طوری که هر چه مقدار پلیمر مصرفی افزایش یابد، میزان انواع تخلخل خاک نیز افزایش می یابد. با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری ملاحظه گردید که در خاک لومی درصد های مختلف، روی افزایش تخلخل کل خاک چندان موثر نبوده اند، اما بیشترین تاثیر را مقدار 3/0 درصد وزنی از پلیمر مصرفی اعمال نموده است . در خاک لوم شنی مقادیر 2/0 و 3/0 درصد وزنی از پلیمر مصرفی بیشترین تاثیر را بر روی افزایش

تخلخل کل خاک اعمال نموده اند و همچنین از نتایج مشاهده گردید که افزودن پلیمر فرا جاذب آب به خاک لوم شنی در مجموع تخلخل مویین را بیشتر افزایش داده و پلیمر جاذب آب توانایی بیشتری در جذب و نگهداری رطوبت در این خاک دارد (اشکال 1 و 2).
3- با افزایش مقادیر پلیمر مصرفی ظرفیت نگهداری رطوبت خاکهای مورد آزمون نیز افزایش می یابد اما این افزایش در خاک لوم شنی چشمگیر تر می باشد به طوری که درصد وزنی رطوبت در حد ظرفیت زراعی و در خاک لومی (با مصرف 3/0 درصد وزنی از پلیمر) 6/4 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داده است در صورتی که در خاک لوم شنی این مقدار افزایش 24/7 درصد بوده است. همچنین میزان آب قابل استفاده نیز در خاک لومی 17/4 درصد و در خاک لوم شنی 44/5 درصد افزایش نشان داده است (اشکال 3، 4 و 5).
لازم به ذکر است که برای شناخت بیشتر پلیمر مورد

استفاده و بررسی عملکرد آن تحت فشارهای مختلف منحنی رطوبتی پلیمر (در مجاورت آب آبیاری و آب مقطر) رسم گردید. با توجه به نتایج مشاهده گردید که در فشار صفر، اختلاف شدیدی بین درصد حجمی رطوبت دو منحنی رطوبتی وجود دارد، اما به تدریج با اعمال فشار این اختلاف کمتر می شود به طوری که در فشارهای بالا آب آبیاری و آب مقطر از نظر میزان حفظ رطوبت تقریبا یکسان عمل می نمایند (شکل 6).
4- با افزایش میزان بکارگیری پلیمر ضریب آبگذری خاکهای مورد آزمون افزایش می یابد. با توجه به اینکه در خاکهای با بافت متوسط نیاز است که میزان آبگذری خاک به حد مطلوبی برسد با توجه به نتایج آماری و جنبه های اقتصادی میزان 05/0 تا 1/0 درصد وزنی از پلیمر قابل توصیه است (شکل 7).
5- نتایج حاصل از بررسی تغییرات رطوبت خاک با زمان در خاکهای مورد آزمون نشان داده است که با گذشت زمان قابلیت حفظ رطوبت در خاک لوم شنی بیشتر از خاک لومی می باشد. بنابراین از این طریق می توان ضعف قدرت نگهداری آب در خاکهای سبک را بهبود بخشید (اشکال 8 و 9).

6- نتایج حاصل از بررسی میزان قابلیت جذب آب پلیمر نشان داد که وجود یونهای محلول در آب خاک به شدت درجه تورم پلیمر را کاهش می دهد. به طوری که میزان تورم در خاک لومی که دارای آنیونها و کاتیونهای بیشتری است، بسیار کمتر از میزان تورم در خاک لوم شنی است. همچنین ملاحظه می شود که حداکثر تورم در آب مقطر رخ می دهد و هر چه املاح محلول در آب افزایش

می یابد، این مقدار تورم کاهش می یابد. بنابراین توصیه می شود که به منظور اعمال مدیریت صحیحتر در موقع انتخاب پلیمر مصرفی، کیفیت آب آبیاری و همچنین خصوصیات شیمیایی خاک مورد استفاده، حتما در نظر گرفته شود (جدول 1).
7- همانطور که در بخشهای قبلی عنوان گردید، اعمال مدیریت صحیح و بکار گیری تکنیکهای پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک از جمله اقدامات موثر برای افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه بهبود بهره برداری از منابع محدود آب کشور می باشد . استفاده از پلیمرهای فرا جاذب آب یک روش نوین به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر (حفظ ذخیره رطوبتی، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و … ) می باشد.
اما نکته مهمی که باید در مصرف آنها مد نظر داشت صرفه اقتصادی آن می باشد. اگر چه نمونه ای از این ماده به تازگی در داخل کشور توسط پژوهشگاه پلیمر ایران ساخته شده لیکن هنوز بهای هر کیلوگرم آن قابل توجه می باشد. با توجه به بندهای 2، 3 و 4 می توان دریافت که عمده ترین

نقشی که پلیمر ایفا می نماید، افزایش دوره زمانی است که طی آن خاک، آب قابل مصرف خود را از دست می دهد و به این ترتیب دور آبیاری به میزان قابل توجهی (تا 2 برابر) قابل افزایش است. در نتیجه مصرف پلیمر در شرایط فعلی که از قیمت بالایی برخوردار است در صورتی اقتصادی خواهد بود که تامین آب در محل کشت گیاه مورد نظر، قیمت تمام شده بالایی داشته باشد تنها در این صورت از آنجا که مصرف پلیمر می تواند دوره آبیاری را تا نزیک به 2 برابر افزایش دهد، می توان انتظار داشت که هزینه های آبیاری به نصف کاهش یابد و مصرف آن را از نظر اقتصادی توجیه نماید.

جدول 1 – نسبت تورم پلیمر در محلولهای مختلف (گرم بر گرم)

آب مقطر آب شهر
( آب تهران ) آب آبیاری عصاره خاک یک عصاره خاک دو
پلیمر PR 3005 A 290 160 90 26 44

– مجموع کاتیونها و آنیونهای خاک یک (لومی) = 2/82 میلی اکی والان در لیتر
– مجموع کاتیونها و آنیونهای خاک دو (لوم شنی) = 7/39 میلی اکی والان در لیتر
-EC آب آبیاری = 1284 میلی موس بر سانتیمتر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 مهر 29 , ساعت 6:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست دراقتصادهمگام با توسعه پایدار pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست دراقتصادهمگام با توسعه پایدار pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست دراقتصادهمگام با توسعه پایدار pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست دراقتصادهمگام با توسعه پایدار pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
میرمهرداد میرسنجری – استادیارگروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر

چکیده:
منابع طبیعی و محیط زیست از تنوع و گستردگی زیادی در جهان برخوردارند. این منابع عظیم در صورتی می توانند به عنوان یک عامل مهم توسعه اقتصادی به شمار روند که استفاده بهینه و مناسب از منابع فوق بعمل آید . در صورت عدم استفاده بهینه و کارا این امکان وجود دارد که بخش انرژی به عنوان یک بخش نامتعادل و ناسازگار با سایر بخشهای اقتصادی در آید و موجب رشد سرطانی برخی بخشها گردیده و نهایتا باعث عدم تعادل اقتصادی گردد . آن چه اهمیت بسیار دارد،ضرورت صیانت و بهره برداری دقیق وهمگام با توسعه پایدار این مواهب خدادادی می باشد. در این مقاله سرمایه گذاری سبز، یا سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی توجه شده و شیوه های رشد و تکامل منابع طبیعی و محیط زیست با توجه به ارزش اقتصادی همگام با توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 مهر 29 , ساعت 6:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد سیستمهای فازی در پیشبینی کوتاه مدت بار الکتریکی روزهای کاری و روزهای تعطیل خاص pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد سیستمهای فازی در پیشبینی کوتاه مدت بار الکتریکی روزهای کاری و روزهای تعطیل خاص pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد سیستمهای فازی در پیشبینی کوتاه مدت بار الکتریکی روزهای کاری و روزهای تعطیل خاص pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد سیستمهای فازی در پیشبینی کوتاه مدت بار الکتریکی روزهای کاری و روزهای تعطیل خاص pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

وحید وحیدینسب – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت
شهرام جدید – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده برق

چکیده:

پیش بینی بار کوتاه مدت در بهر ه برداری سیستم های قدرت، نقش اساسی ایفا می نماید. این کار با فرآیند آموزش، که شامل اعمال مثا ل ها و نمونه های قبلی ورودی و خروجی به سیستم فازی است، انجام می گیرد. روال کار به این صورت است که مقادیر گذشته بار به همراه اطلاعات وابسته دیگر به عنوان ورودی و همچنین مقدار پیش بینی مورد انتظار به عنوان خروجی به سیستم فازی داده می شود. سیستم فازی به طور خودکار یک ارتباط غیرخطی درونی بین این ورود ی ها و خروجی ها برقرار می کند که در مراحل بعدی به وسیله آن، عمل پیش بینی را انجام می دهد. با این وجود، به – دلیل تفاوت بسیار زیاد الگوی بار مربوط به روزهای تعطیل خاص نسبت به یک روز معمولی، پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از سیستم فازی به تنهایی نمی تواند کارآیی خوبی برای پیش بینی بار این روزها داشته باشد . چون الگوی بار چنین روزهایی با الگوی بار روزهای عادی از نظر سطح و شکل منحنی متفاوت است . لذا وجود یک سیستم خبره برای اصلاح پیش بینی اولیه لازم است که با استفاده از تجربه فرد خبره اطلاعات لازم برای اصلاح نتایج را اعمال نماید. روشهای مذکور با استفاده از داده های واقعی بار الکتریکی یکی از مناطق برق ایران شبیه سازی شده و نتایج آن ارائه شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 95 مهر 29 , ساعت 6:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی واصلاح مشخصات فنی و مکانیکی بتن سبک آهکی pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی واصلاح مشخصات فنی و مکانیکی بتن سبک آهکی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی واصلاح مشخصات فنی و مکانیکی بتن سبک آهکی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی واصلاح مشخصات فنی و مکانیکی بتن سبک آهکی pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
محمد رهایی – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد حاتمی – استادیارپژوهشگاه صنعت نفت و مرکزتحقیقات سازه و زلزله دانشگاه امیرکبیر

چکیده:
به منظور کاهش آثارثقلی و اقتصادی تر نمودن مصالح بتنی مشخصات مکانیکی یک مصالح جدید تحت عنوان بتن سبک آهکی مورد بررسی قرارگرفته است دراین ارتباط باجایگزینی بخشی ازسیمان مصرفی با آهک و تغییر مقادیر آب سیمان و مصالح سنگی نمونه های مختلف ساخته شده و با انجام آزمایشهای لازم طرح اختلاط بهینه مشخص گردیده است سپس برای افزایش مقاومت مکانیکی این مصالح اثرمحیط حاوی گازکربنیک و انواع افزودنی هادرزمانهای مختلف برآن بررسی شده است درنهایت منحنی تغییرات مقاومت های فشاری و کششی درزمان برحسب حالتهای مختلف ترسیم گردیده و توصیه های لازم درمورد ترکیب بتن و افزودنیهای مناسب ارایه شده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ